The website www.nickelmountain.se replaces in full old website

As communicated before, Nickel Mountain Group AB (publ) (“NMG”) changed company name in early January 2014. Historically, NMG (named IGE Resources to the end of 2013) had two websites open. In order to strengthen the new company name and in order to avoid confusion, www.nickelmountain.se is the new official website and the old website on www.ige.se is no longer in function. Please visit our new webiste on www.nickelmountain.se for more information.


Webbplatsen www.nickelmountain.se ersätter tidigare hemsida

Som tidigare meddelats bytte Nickel Mountain Group AB (publ) ("NMG") namn i början av januari 2014 och man ersatte därmed det gamla namnet IGE Resources. Under en övergångsperiod hade NMG två webbsidor öppna. För att stärka det nya varumärket och för att undvika missförstånd är numera www.nickelmountain.se den nya officiella hemsidan och den gamla webbplatsen på www.ige.se är inte längre i funktion. För mer information om bolaget vänligen besök vår nya hemsida på www.nickelmountain.se.

VAR OLSUN TEKSAS.